+34 952 19 81 17 menu
 • Español
 • English
 • Suomi
 • Svenska
 • Deutsch
 • Русский
 • Norsk Bokmål

Eiendomskjøpsguide

Kjøp av eiendom kan være en komplisert oppgave for mange utenlandske borgere i Spania. Vi anbefaler derfor alltid juridisk rådgivning som beste bistand ved kjøp av eiendom.

BLUE ESTATES tilbyr juridisk bistand ved kjøp av eiendom, og vi har spesialiserte oss innenfor eiendomsmeglingssektoren. Vi hjelper deg på ditt eget språk, besvarer spørsmål og gir deg den beste konsultasjonen ved kjøp av eiendom i Spania.

Følgende tilbyr vi en guide med fremgangsmåte og råd som bør hensyntas ved kjøp av bolig i Spania:

BLUE ESTATES GUIDE FOR KJØP AV BOLIG I SPANIA

 1. Valg av bolig
 2. Reservering eller depositum for kjøp
 3. Privat kjøp – salg kontrakt
 4. Offentlig Dokument (Escritura) på Notarialkontor (Notar)
 5. Omkostninger, skatter og avgifter
 6. Innføring i Eiendomsregisteret
 7. Betaling av årlige skatter

Eiendomsskatt

Skatt for ikke-residerende

VALG AV BOLIG

 1. EKSISTERENDE/ANNEN HÅNDS BOLIG
 2. BOLIGER UNDER UTBYGGING
 3. KJØP AV TOMT I MARBELLA

EKSISTERENDE / ANNEN HÅNDS BOLIG

Ved kjøp av eksisterende bolig, anbefaler vi at du gjør deg kjent med området, boligfeltet eller byen du vil kjøpe i. På BLUE ESTATES gir vi deg all nødvendig informasjon om de ulike områdene. Det er avgjørende å vite hva ditt maksimale budsjett er, og hvilken type bolig du ønsker (enebolig, leilighet e.l) å kjøpe.

Beliggenhet og retning på boligen er grunnleggende elementer for å starte søket på bolig. Andre faktorer som avstand til stranden, golfbaner kan også være med å avgjøre din endelige beslutning.

Annen hånds boliger har ofte en sentral beliggehet i byer som Marbella, men de er dermed også av eldre type.

Med en definert pris, beliggenhet og type bolig, kan vi starte søket på eiendom.

På vår hjemmeside: www.blue-estates.com, har vi et bredt utvalg av eksisterende boliger. Finner du ikke det du søker umiddelbart på hjemmesiden, hjelper vi deg å søke via andre kilder.

Når du har bestemt deg for pris, beliggenhet og type bolig, gjør avtale med en av våre meglere for visningen av eiendommen eller boligen du har valgt ut. Vi tilpasser oss dine behov.

Visningen av eiendommene gjennomføres sammen med en av våre meglere som forklarerer og gir all nødvendig informasjon i forbindelse med kjøpet.

Ved kjøp av annen hånds boliger er det nyttig å ha tidligere opplysninger om eiendommen, vedlikeholdskostnader, fellesutgifter, eiendomsskatt, betingelser for kjøp, hvis boligen selges i samme stand som under visningen, hvis den blir solgt uten møbler, hvis det er nødvendig med utbedringer eller renoveringsarbeid e.l. I tillegg til disse opplysningene vil den juridiske informasjonen alltid være tilgjengelig på vårt kontor sammen med Forkortet Informativt Dokument (DIA-Documento Informativo Abreviado) i henhold til Dekret 218/2005 av 11. oktober.

 1. B) BOLIGER UNDER UTBYGGING

Velger du å kjøpe bolig under utbygging  bør du være klar over at innflytting kan ta opptil 24 måneder (avhengig av hvor langt man har kommet i byggeprosessen) i tillegg må perioden med ovennevnte kjøpskriterier påregnes, dvs pris, beliggenhet og type bolig.

Våre meglere informerer om alle karakteristikker ved boligen, særlig på bygg som blir oppført fra grunnen av. Det er svært vanlig at byggherrene – Promotoras de Marbella har ferdigstilt en visningsleilighet slik at du kan besøke denne for å få et inntrykk av byggekvaliteten og romfølelsen med soverom, stue, bad og kjøkken.

Vårt team på BLUE ESTATES gir deg detaljert informasjon om alle tjenester tilknyttet boligen, såsom vedlikeholdskostnader, årlige skatter og avgifter o.l.

Hovedkarakteristikken for kjøp av bolig under oppføring er betalingsmetoden, og gjennomføres på følgende måte:

 1. Betaling under oppføring
 2. Betaling ved signering av Det Offentlige Dokument (Escritura)

Den offentlige informasjonen tilknyttet boligen under oppføring vil være tilgjengelig på våre kontorer, og til din disposisjon.

BLUE ESTATES og våre advokater velger ut de beste prosjektene på boliger under utbygging i Marbella, for våre kunder. Vi forplikter oss til påse at alle lovfestede vedtak blir fulgt.

BLUE ESTATES disponerer sin faglige kompetanse for kjøp av lukseriøse villaer i Marbella. Våre kunder kan stole på vår faglige kunnskap som vi har tilegnet oss i løpet av 20 år i bransjen med vår utdannings -og faglige bakgrunn og vår åpenhet. Vi arbeider lidenskapelig med å iverksette ditt prosjekt, for oss er våre kunder vår viktigste virksomhet.

 1. C) KJØP AV TOMT FOR BYGGING AV VILLA I MARBELLA

Kjøp av tomt for bygging av villa eller et byggeprosjekt i Marbella forutsetter utfyllende og spesifikk faglig rådgivning, før og under utbygging, inntil lisenser er godkjente, og det er innflyttingsklart.

BLUE ESTATES tilbyr advokater og arkitekter for fullføring i slike prosjekter. Med vår advokat -og arkitektbistand veileder vi deg i fremgangen av det prosjektet du ønsker. Vi stiller oss til din disposisjon. Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon på info@blue-estates.com.

RESERVERING ELLER DEPOSITUM FOR KJØP

Når du har bestemt deg for eiendommen du vil kjøpe, bør dette formidles BLUE ESTATES. Formaliseringen av et depositumsdokument for kjøp, er bevis på at eiendommen er reservert og ikke lenger tilgjengelig på markedet.

Beløpet på depositumet eller reserveringen kan variere, avhengig av type –og pris på bolig. I de fleste tilfeller varierer det fra 3000 til 10.000 € på eiendommer opptil 250.000 €, og 5% av kjøpesummen på eiendommer med priser som overstiger dette.

Jurisdisk sett er depositumet en erklæring eller et forberedende dokument på forestående kjøp-salg kontrakt.

På BLUE ESTATES anbefaler vi betaling av depositum så snart du har bestemt deg for hvilken bolig du ønsker å kjøpe i Spania.

PRIVAT KJØP – SALG KONTRAKT

Når du har bestemt deg for kjøp og betalt depositumet, bør den private kjøp-salg kontrakten signeres.

Våre advokater på BLUE ESTATES utformer kjøp – salg kontrakten med hensyntagelse av alle lovfestede vedtak tilknyttet kjøp av bolig.

Den private kjøp – salg kontrakten i Spania er et obligatorisk dokument, og gjensidig gjeldende for begge parter. Dette innbærer at kjøper forplikter seg til å betale fastsatt pris, og selger forplikter seg til å levere fra seg eiendommen som avtalt i kontrakten.

I kjøp – salg kontrakten bør personlige opplysninger på kjøper og selger fremgå, beskrivelse av eiendommen, informasjon fra eiendomsregisteret, hvor det fremgår om det er heftelser i fellesutgifter eller skatter, om boligen er fri for leietakere eller belastet av tilsvarende forhold, overtagelses tidspunkt og forhold, boligens tilstand, betalingsmetode, inventar og møbler osv.

Ved signering av kjøp – salg kontrakt, betales mellom 20% til 30% av kjøpesummen, og resterende beløp ved signering av det Offentlige Dokument (Escritura) på Notarialkontoret (Notar).

OFFENTLIG DOKUMENT (ESCRITURA) PÅ NOTARIALKONTOR (NOTAR)

I Spania avsluttes kjøpsprosessen ved signering av det Offentlige Dokument på Notarialkontoret og den forestående innføringen i Eiendomsregisteret.

Det Offentlige Dokument på Notarialkontoret er en kjøp – salg kontrakt mellom kjøper og selger i medvirkning av notar.

For signering av det Offentlige Dokument bør man ha advokatbistand da mye dokumentasjon er påkrevd, og for å oppfylle alle kjøp – salg regler tilknyttet boligen.

I tilfeller ved kjøp av bolig av utenlandske borgere i Spania, bør advokat få fullmakt for å iverksette alle påkrevde betingelser.

OMKOSTNINGER, SKATTER OG AVGIFTER

Ved kjøp av eiendom i Spania er vi pliktige til å betale skatt. Et prisanslag på omkostningene ved kjøp av eksisterende bolig antas å være rundt 14% av kjøpesummen, og på nye boliger omkring 10%.

Følgende skatter og avgifter er pålagt eksisterende boliger:

 1. Finansiell Overdragelses Skatt (ITP)

Opptil 400.000 €                 8%

400.000-700.000 €            9%

Fra 700.000                         10%

 1. Juridiske dokumenter (AJD)
 2. Merverdiavgift (IVA)

Ved kjøp av nye boliger er kun merverdiavgiften (IVA) påkrevd.

Andre omkostninger:

Notarialkontor

Eiendomsregister

Eventuelle låne –og bankutgifter

Advokathonoraret er på ca 1% av kjøpesummen.

I tilfeller ved juridisk medvirkning i Domstol og Tingrett heves honorarer i henhold til prosessen.

INNFØRING I EIENDOMSREGISTERET

Eiendomsregisteret i Spania er et offentlig register hvor alle eiendommer og tilhørende rettigheter står oppført.

Når det Offentlige Dokument (Escritura) er skrevet og signert på Notarialkontoret (Notar), føres dokumentet inn i Eiendomsregisteret med navn på ny eier.

Kostnaden på innføring i Eiendomsregisteret avhenger av prisen på boligen.

Med innskriving i Eiendomsregisteret avsluttes kjøpsprosessen.

Til lykke som eier av din nye bolig!

BETALING AV ÅRLIGE SKATTER

De årlige skatteavgiftene er som følger:

Eiendomsskatt (IBI)

Dette er en skatt som betales Kommunen og avhenger av matrikkelverdien på boligen. Kommunen følger en prosentsats som er lovfestet. Skatten betales årlig. I enkelte tilfeller kan kommunen dele beløpet i to avdrag.

Skatt for ikke-residerende (IRNR)

Dette er en skatt som betales Staten av ikke-residerende utenlandske borgere, og som ikke er skattepliktige til Spania, utelukkende for besittelse av fast eiendom. Forfall 1. januar.

Matrikkelverdi er verdien Staten setter på en eiendom. Den har ingenting med kjøpsverdi å gjøre, men er derimot grunnlaget for beregning av skatter.

Eksempel: Ola Nordmann eier en villa i Marbella som han har kjøpt for 1.000.000 €. Matrikkelverdi på eiendommen kan være på 678.000 € eller 550.000 €. Derfor skiller vi mellom markedspris og matrikkel verdi.

Skatt for ikke-residerende borgere beregnes på følgende måte:

En prosentsats på 1,1 eller 2 av matrikkelverdi benyttes

24% legges til resultatet

Sluttsummen er beløpet man betaler i skatt (IRNR).

På BLUE ESTATES har vi advokater som kan bistå deg i betaling av den årlige skatten for ikke-residerende borgere.

NØDVENDIGE DOKUMENTER FOR KJØP AV BOLIG I SPANIA

NIE (Numero de Identidad de Extranjero – Spansk identifikasjonsnummer for utenlandske borgere)

Dette er et personlig identifikasjonsnummer for utenlandske borgere i Spania, og er obligatorisk ved kjøp av bolig i Spania.

Id-nummeret (NIE) kan opprettes når du er i Spania eller ved Spansk ambassade eller konsulat i det landet søker oppholder seg i.

For tildeling av NIE-nummer er følgende dokumentasjon nødvendig:

Skjema EX-15 (Impreso solicitud normalizado) korrekt utfylt og signert.

Pass og kopi av pass eller annen gyldig identifikasjon med bilde.

Godkjent skriv som dokumenterer økonomisk, yrkes -eller forretningssammenheng for søknad om NIE.

Søker du via representant, må vi ha fullmakt for å kunne fremlegge søknaden.

Praktiske råd:

Opprette bankkonto i Spania.

Gi fullmakt til advokat.