+34 952 19 81 17 menu
 • Español
 • English
 • Suomi
 • Svenska
 • Deutsch
 • Русский
 • Norsk Bokmål

Energieffektivitetssertifisering

EFFEKTIV STRØM SERTIFIKAT

Dekret 235/2013 av 5. april, vedtak av prosedyre for utsteding av vitnesbyrd for effektiv strøm i bygg.

Sertifikat for effektiv strøm eller energi attest er et offentlig dokument utformet av autorisert tekniker, og gir objektive opplysninger om strømkarakteristikken i et bygg. Strømbekreftelsen redegjør for kapasiteten av det årlige energiforbruket i et bygg, og for å påse at energien er tilpasset byggets normale betingelser og funksjon (inkluderer oppvarming av varmt vann, oppvarming, belysning, avkjøling, ventilering osv).

Godkjennelsesprosessen konkluderer med energimessig kvalitetssikring, og tildeling av energietikett. Betegnelsesskala går fra A (bygg med mest effektiv strøm) til G (bygg med minst effektiv strøm). Strømetiketten viser energimessig egenskap i bygg og er utstedt med en av disse bokstavene.

Sertifikatet er obligatorisk i forbindelse med kjøp-salg -eller utleieoppdrag, unntatt for eiere av lokaler i deler av bygning (blokkleiligheter, kontor eller andre lokaler).

Spørsmål angående Effektiv Strøm Sertifikat

 1. Hvilke type bygg må ha Effektiv Strøm Sertifikat?

Artikkel 2 i Dekret 235/2013 sier; avgrenset område som er i bruk, refererer til nyere bygg, bygg eller deler av bygg som skal selges eller leies ut til ny leietaker som ikke disponerer sertifikatet, og på bygg eller deler av bygg som opptar en brukssone over 250 m og som er i daglig bruk.

 1. Kan hvem som helst utstede energisertifikat på bygg?

Nei. Kun autorisert tekniker som innehar akademisk eller yrkesgrad for å utrede prosjekter og utføre byggarbeid eller varmeinnstallasjoner. Attesten kan også utstedes av personer med yrkestitler som: arkitekter, tekniske bygningsledere, de som innehar ulike ingeniørgrader; tekniske, luftfarts -eller kjemiske.

 1. Hva gjør jeg etter at teknikeren har utstedt sertifikatet?

Når autorisert tekniker har utstedt sertifikatet er det først nå den får verdi. Eier bør fremvise vitnesbyrdet på tilhørende kommunekontor og er ansvarlig for å få godkjennelsesattesten registrert. Registreringen er nødvendig for å oppfylle informasjonsplikten til kjøper eller leietaker, på lik linje med at fremtidige eiere eller leietakere bør ha attesten eller en kopi av denne til disposisjon.

 1. Hvilke bøter står jeg overfor hvis det foreligger feil i sertifikatet eller hvis jeg ikke disponerer en slik godkjennelsesattest?

Bøteleggelse avhenger av alvorlighetsgraden av overtredelsen i henhold til Lov 8/2013, om bygårdrehabilitering, fornyelse -eller renovering. Overtredelse er katalogisert i grader; svak, alvorlig eller meget alvorlig, og kan forløpe seg fra 300 til 6.000 € avhengig av type overtredelse.

 1. Er det nødvendig å femvise original sertifikat i salgsprosess til lokaler i deler av et bygg?

Ja. Man må fremvise original attest i den del av bygningen som skal selges. Hvis man fremlegger originalattesten i sin helhet, vil det være nok med kun en kopi, uten å måtte presentere originalen.

 1. Må man ha energisertifikatet for feire arrangementer på gårder, hoteller eller festlokaler?

Nei. Disse tre enhetene krever ikke godkjennelsesattest forutsatt at det ikke opprettes utleiekontrakter til slikt bruk, i henhold til Utleieloven.

 1. Min strandbolig skal leies ut i ferier. Trenger jeg Effektiv Strøm Sertifikat?

Nei. I artikkel 2 i Dekret 235/2013, paragraf §2, utelukker «bygg eller deler av bygg hvor boligen benyttes i mindre enn fire måneder av året, eller i en avgrenset periode av året, og med et strømforbruk på mindre enn 25% av det man ville ha brukt i løpet av et år».

 1. Er sertifikatet gyldig for alltid?

Nei. Attesten har en gyldighet på 10 år. Det betyr at du må gjenta samme prosedyre når varigheten har utgått. Påminnelse til en faglig tekniker for utstedelse, er valgfritt. I tilfeller det blir gjort store forandringer på bygningen, og dette reduserer kvaliteten på godkjennelsesattesten, er det frivillig for eier å oppdatere vitnesbyrdet før 10 år.

 

Åpningstider
Mandag – fredag: 10:00 – 14:00
17:00 – 20:00
Lørdag: 10:00 – 14:00

Åpningstider sommer:
Mandag – Fredag: 9:30 – 16:30
Lørdag: Stengt